Obavještavamo Vas da je iz FIPS-a moguće kreirati novi format EXCEL fajla koji je propisala FIA.
Email: info@agencijafi.com Telefon (9h-17h): 062/870-850

O programu FIPS

FIPS omogućava izradu završnih i periodičnih finansijskih izvještaja, u cilju poboljšanja tačnosti i kvalitete ovog procesa. Na osnovu istraživanja tržišta i prema zahtjevima naših klijenata, kreiran je program koji korisniku omogućava kompletnu izradu finansijskog i poreskog izvještaja na jednom mjestu, koristeći samo jednu aplikaciju.

Program vodi korisnika korak po korak kroz cijeli proces, omogučavajući mu da na osnovu unosa podataka određenih kontnih pozicija, dobije tačno popunjene obrasce koji su propisani Pravilnikom o formi i sadržaju finansijskih izvještaja, objavljenom u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 82/10 i isti je usklađen sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/09, u daljem tekstu Zakon). Popunjeni obrasci za provjeru koriste iste matematičke i logičke kontrole koje je Agencija FIA d.d. Sarajevo iskoristila u svom programu za izradu završnih i periodičnih obračuna, čime je tačnost finansijskog izvještaja zagarantovana.

Program FIPS omogućava štampanje popunjenih obrazaca i snimanje istih u .xml format koji je Agencija FIA d.d. Sarajevo propisala, pozivajući se na član 39. Zakona: “Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za automatsku obradu podataka, finansijski izvještaj mogu predati i na propisanoj formi obrasca štampanim na računaru s tim da, uz takve obrasce, istovjetne podatke podnesu i na elektronskom mediju.”